No3252女神妲己Toxic拳击手主题私房性感低胸运动装露豪乳诱惑写真49P妲己秀人网

No3252女神妲己Toxic拳击手主题私房性感低胸运动装露豪乳诱惑写真49P妲己秀人网

心烦乱者,犀角散。浑身筋骨痛∶立效散,觉冷者甘草附子汤,觉热者当归拈痛汤。

体倦食少,清热补血汤。 鲤鱼重一斤以上者,煮取汁,和冬瓜、葱白作羹食之。

东垣谓∶热伤元气,四肢不收,两足痿软,遇早晚则寒厥。北方之人手足冻僵,若汤浴火炙,则肢节脱落。

血因衄而虚,不能养目。忌苦寒药,恐成疮,难消难溃。

脓血稠粘,数至圊而不能便者为实,不及拈衣而即泄出者为虚。 实者吐之下之,虚者六君子汤。

刘寄奴末六钱,玄胡索末四钱,姜汁热酒调服亦佳,皆通理气血之剂也。内外诸邪,皆足生病,未见有归重于湿之意。

Leave a Reply