Vol476嫩模方子萱私房粉色睡裙全脱露性感红色内衣迷人诱惑写真47P方子萱爱蜜社

Vol476嫩模方子萱私房粉色睡裙全脱露性感红色内衣迷人诱惑写真47P方子萱爱蜜社

辛温有毒。去目须炒。

酒曲亦能消食去滞气,行药力,但力峻伤胃。发明苏木阳中之阴,降多升少,肝经血分药也。

甘微苦平,无毒。 炒焦热水冲服,治绞肠沙,腹痛。

有尾如鱼,渐大则脚生尾脱,因其所禀之毒未化,故藏器取治火热毒及肿疡疮,并捣碎敷之,或化水涂之,或配入敷药中并效又得效方,多用蝌蚪阴干,待桑椹熟,等分置瓶中密封悬屋东,或捣汁浸埋东壁下,百日化泥,取涂须发永黑辛温有毒。昔人以其多油而滑痰多作泻忌服,盖不知其性燥而无伤中泥痰之患。

《千金》专主膏淋,以醋和服之。 但皮薄脚散及泄泻畏食者服之,每致驳裂而成不救,不可不慎。

《千金》治产后内虚烦热短气,有甘竹茹汤。若气虚下陷人及膈上有稠痰结气者得之,其痞满昏塞愈甚。

Leave a Reply