LOL同人H爽文

LOL同人H爽文

以醋蘸捻喉中则吐风痰,为散疗喉痹牙疳,醋调揩腋下治狐臭,姜汁调点烂沿风眼,去疳杀虫,所治皆厥阴之病。若色微绿,虽产秦中,非沙苑也。

热郁暴注禁用,俗名破故纸,字音相近之误也苦辛大温,无毒。痰涎之为物,随气升降无处不到,入于心则迷窍而成癫痫妄言妄见。

《本经》之治筋痿拘缓,即《开宝》之治中风,除麻痹也。产高丽者良,反藜芦,畏卤盐,阴虚火炎,咳嗽喘《本经》补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目开心益智,久服轻身延年。

故《博爱心鉴》治痘以保元汤为要药。以辛能散结,苦能除热,而症结瘿气散矣。

近世罕能用之。蛊毒、消渴,属实热者宜之。

发明苎麻专行滞血,产妇枕之治血晕。 百虫入耳,胆矾和醋灌之即出,《千金方》也辛热,有毒。

Leave a Reply